Mi volt az után előtt? Múltfeldolgozás és a kortárs színház a poszt-szocialista országokban.
- nemzetközi szimpózium -
Szlovák Intézet, (VIII. Rákóczi út 15.)
2008. november 27-29.

Ismertető Résztvevők Program

meghívó


Miért?
A Kortárs Drámafesztivál úgy döntött, hogy – Magyarországon elsőként – nemzetközi beszélgetéssorozatot szervez közelmúltunk színházi feldolgozásáról az OSZMI és több külföldi színházi intézmény bevonásával. Fő kéréseink a következők: hogyan láttatják színházaink a szocializmus időszakát, annak hétköznapjait, az ember cselekvési lehetőséget előadásaikban? Mennyire tártuk fel vagy zártuk le ezt a kort? Mennyiben nyújtanak a színházak, a színházi intézmények lehetőséget a múlt folytonos feldolgozására akár művészi eszközökkel, akár egyéb programokkal? Szerepel-e a színházak műsorpolitikájában a múltfeldolgozás témaköre?

A témafelvetés egyfelől nagyon időszerű: jövőre ünnepeljük a rendszerváltás 20. évfordulóját; másfelől igen szokatlan: a színházak felelősségét is vizsgálni fogjuk. A problémakör fontos elméleti és gyakorlati szakértőit hívtuk meg hét közép-európai országból e közös párbeszédre, remélve, hogy a három nap alatt sikerül teljesebb és tisztább összképet kialakítanunk a jelenlegi helyzetről.

Hogyan?
Beszélgetéssorozatot szervezünk, és nem konferenciát. Célunk ugyanis problémák felvetése, nem pedig lezárt kutatások eredményeinek összegzése. Ahhoz viszont, hogy a nemzetközi beszélgetés tartalmas legyen, szükséges megismernünk az egyes országok sajátos gyakorlatát, egyéni jellegzetességeit, melyet a résztvevők tízperces angol nyelvű felszólalásokban foglalnak össze. Az öt ülés öt különböző témát vet fel, ám ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

Reményeink szerint e tapasztalatcsere egy kiterjedtebb kutatássorozat, sőt akár közös színházi produkciók létrejöttének ösztönzője lehet, annál is inkább, mert a beszélgetéssorozat keretein belül közelíteni próbáljuk egymáshoz az elméleti és gyakorlati szakemberek eltérő látásmódját.

A beszélgetéseket – angol nyelven – szakmai moderátor vezeti. Az érdeklődőknek angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.

Miről?
Hogyan viszonyulnak a fiatal és az idősebb színházi generáció alkotói a szocialista közelmúlt és a rendszerváltás témaköréhez? Milyen művészi eszközöket használnak, hogyan érnek célt azok a színházi előadások és drámák, amelyek az egyes történelmi eseményeket vagy a „mindennapi szocializmus” tapasztalatait öntik formába? Jan Klata (a lengyel színház wrocławi „fenegyereke”), Jan Simko (a fiatal pozsonyi rendező), Blaho Uhlar (az első alternatív szlovák színház, a Stoka alapítója) és Mohácsi István (Kaposvár) az egyes történelmi mérföldkövek, szimbolikus értékű megmozdulások színrevitelének gyakorlati lehetőségeit elemzik majd.

Az 1956-os forradalmat feldolgozó színházi előadásokról több megközelítésben is szó lesz, emellett az alternatív és műkedvelő színházakról és a nőiség helyzetéről is hallhatunk felszólalást majd. A múltfeldolgozás történeti és pszichológiai szükségleteiről, melynek elméleti kutatása Németországban indult, Marsovszky Magdolna magyar származású, németországi kultúra és médiakutató tart összefoglalót.

Forradalmak, spontán tiltakozások, kitelepítések, államosítás, beköltöztetések, koncepciós perek, üres boltok – hét ország drámáiban, hét ország színpadain. Azokat az emlékeket is szeretnénk megszólaltatni, melyekről eddig nem lehetett szó, mert a drámaíróknak és rendezőknek öncenzúrát kellett alkalmazniuk (Denis Poniž, AGRFT Ljubljana), a kritikusoknak pedig ki kellett hagyni ezeket írásaikból (Nánay István; Jan Jirik, Prága). Rögzíteni kell ezeket az emlékeket, és számot vetni velük, mert leíratlanul feledésre vannak ítélve. Mivel a drámafesztivál egyre hangsúlyosabban szólítja meg a fiatalokat, különösen hiánypótlónak ígérkezik egy olyan rendezvény, mely megvilágítaná az általuk csak részben megélt múlt fontos történéseit, tapasztalatait és emberi viszonyait.

A szocialista rendszerek kultúrpolitikája (Eörsi László a Kaposvári Csiky Gergely színház kapcsán elemzi majd) sokak szerint elhasználta, kiüresítette a színház politikai, társadalmi és nevelő szerepének tartalmát, a rendszerváltás után a színház kimenekült a társadalmi felelősség alól (Tompa Andrea, Budapest; Miruna Runcan, Kolozsvár). Húsz év elteltével a színháznak újra rá kell kérdeznie politikai szerepére, újra meg kell fogalmaznia társadalmi funkcióit (Barbara Orel, Ljubljana; Martina Musilova, Prága, Pawel Sztarbowski, Varsó; Czékmány Anna, OSZMI).


A részletes program
November 27. (csütörtök)
14.00 – 17.00 óra
A múltfeldolgozás igénye, módja és korlátai az egyes országok jelenében. A színház specifikus lehetőségei a múltfeldolgozásban.

November 28. (péntek)
10.00 -13.00 óra
A színház politikai és társadalmi felelősségvállalása a rendszerváltás után. 
14.00 – 17.00 óra
Az egyes történelmi események, korszakok színházi megjelenítésének lehetőségei. 

November 29. (szombat)
9.30 – 12.30 óra
A mindennapok és egyéni életlehetőségek megjelenítése a drámákban és színházi előadásokban. Hétköznapi szocializmus. 
13.30 – 15.30 óra
A színházi esemény és recepciós fórumai a múltfeldolgozás tükrében.
16.00 -18.00 óra
Dráma élesben – a kortárs magyar dráma és színház külföldi és magyar szemmel Közös rendezvény a Színház.Kritika.Ma. c. nemzetközi konferenciával

A rendezvény időpontja: november 27-29.
Helyszíne: Szlovák Intézet, Budapest, VIII. Rákóczi út 15., az Astoria és a Blaha Lujza tér között.

Partnerek: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Hungarian Theatre Museum and Institute, HTMI), Divadelní fakulta Akademie múzickych umění v Praze (Theatre Faculty, Akademiy of Performing Arts in Prague), Divadelny Ústav Bratislava (The Theatre Institute, Bratislava)

Egyetemek, más intézmények: Universitatea de Arte Teatreale Târgu Mureş (Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem), Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teatru şi Film (Babeş-Bolyai Tudományegyetem), AGFRT Ljubljana, Univerzita Karlova v Praze
(Charles University in Prague)

További információ: www.oszmi.hu, www.mfa.sk, www.dramafestival.hu

 

Parterek: